Metody i techniki motywowania pracowników

Motywowanie pracowników w do większego zaangażowania w wykonywaną pracę to wyzwanie przed którym staje każdy pracodawca. Jednak nie każdy potrafi mu sprostać. Wielu przedsiębiorców wybiera bardzo mało skuteczne metody motywowania pracowników do pracy albo zupełnie z nich rezygnuje, zwalniając pracowników mało wydajnych oraz poszukując na ich miejsce nowych. Warto pamiętać, iż to ostatnie rozwiązanie powinno być ostatecznością.

Aby motywacja miała sens oraz przynosiła pozytywne rezultaty to musi być ona systematyczna i przeprowadzona w sposób kompetentny, przy użyciu odpowiednich metod i technik. Poniżej kilka porad.

 

Motywowanie pozytywne

Pracowników możemy motywować pozytywnie lub negatywnie. Wielu specjalistów zajmujących się rekrutacją uważa, iż najlepszym sposobem jest to pierwsze. Pośród pozytywnych metod możemy wyróżnić:

motywowanie finansowe – są to wszelkiego rodzaju nagrody finansowe np. premie uznaniowe, premie uzależnione od wyników pracy i podwyżki.

motywowanie pozapłacowe – są to dodatkowe pakiety ubezpieczeniowe, karnety do kin i klubów fitness, kursy języków obcych, zniżki na produkty firmy, bony świąteczne, wyjazdy integracyjne pracowników.

Dzięki wykorzystaniu powyższych metod pracodawca zyskuje lojalnych podwładnych, którzy są zadowoleni z wykonywanej przez siebie pracy i zaangażowani w rozwój przedsiębiorstwa. Motywatory muszą być jednak dobrane do indywidualnych potrzeb danego pracownika. Bardzo częstym błędem jest wybór nietrafionego motywatora pozapłacowego. Przykładowo- po co osobie, która nigdy nie była na siłowni, ponieważ tego nie lubi, dawać karnet na siłownię? Taka rzecz jej nie zmotywuje.

Trzeba pamiętać, iż cały proces motywowania powinien być długotrwały konsekwentny w stosowaniu. Starannie zaplanowany system nagród w dużej mierze wpływa na wydajność osób zatrudnionych.

Motywowanie negatywne

Motywowanie negatywne to stymulowanie pracowników do efektywniejszej pracy poprzez stwarzanie sytuacji zagrożenia. Przykładem może być groźba utraty pracy, degradacja na niższe stanowisko czy potrącenie premii. Taki sposób motywowania jest skuteczny, jeżeli wyzwala w pracownikach chęć do mobilizacji oraz działania.

Negatywne motywowanie może prowadzić do sytuacji w której atmosfera w miejscu pracy ulegnie pogorszeniu, a wraz z tym zniknie satysfakcja z wykonywanych obowiązków. Kolejnym skutkiem może być spadek kreatywności oraz obniżenie własnej wartości zatrudnionych. Pracownicy zaczną oni skupiać się na utrzymaniu obecnej pozycji, a nie na nabywaniu nowych umiejętności lub dbaniu o dobro firmy.
Motywowanie negatywne ma pomagać w budowaniu wizerunku firmy sprawiedliwej w nagradzaniu za osiągnięcia. Oznacza to, iż osoby, których nie interesuje zaangażowanie w rozwój przedsiębiorstwa liczyć się powinny z niższym wynagrodzeniem lub nawet z utratą stanowiska pracy.

Motywowanie pracowników bez nakładów nakładów finansowych

Istnieje kilka sposobów na to, aby motywować pracowników oraz nie wydać na to żadnych pieniędzy. Nie chodzi tutaj o to, aby podchodzić do tematu motywacji w taki sposób, by jak najwięcej zaoszczędzić, lecz w taki, aby dać pracownikom coś więcej niż same korzyści materialne. Jednak warto zwrócić uwagę na to, iż jeżeli  pracodawca będzie motywował swoich pracowników wyłącznie pieniędzmi to wówczas nie osiągnie tak dobrego efektu jak przy włączeniu do systemu motywacyjnego różnych elementów.

Motywatory pozafinansowe to:

publiczna pochwała pracownika przy zespole– jest to bardzo prosta rzecz, która pracodawcę nic nie kosztuje. Pracownicy dążą do osiągania postawionych celów oraz są zadowoleni, kiedy uda się je osiągnąć. Będą bardzo zadowoleni, kiedy zostanie to zauważone przez przełożonego i dodatkowo wzmocnione pochwałą. Dzięki zastosowaniu takiego motywatora dany pracownik w przyszłości dążył będzie do tego, by powtarzać działania, za które został pochwalony.

-informacja zwrotną – każdy człowiek chce wiedzieć, czy to co robi ma sens oraz co wykonuje niepoprawnie. Dzięki takiej informacji pracownik starał się będzie wykonać zadanie z coraz większym zaangażowaniem, wiedząc nad czym musi popracować.

możliwość uczestniczenia w tworzeniu firmy– jeżeli pracodawca daje swoim pracownikom szansę, aby mogli zgłaszać pomysły, które będą wykorzystywane do rozwoju firmy to da im to poczucie przynależności do organizacji. Pracownicy dzięki temu będą chętniej zgłaszali swoje pomysły.

możliwość rozwoju kompetencji -chęć rozwoju jest bardzo silnym motywatorem do pracy. Aby wzmocnić kompetencje pracowników można zorganizować cykl różnych szkoleń wewnętrznych.

Dodaj komentarz